• Login to Parex online bankingLogin to Parex online banking
Parex online banking secuirty Säkerhet    

- Parex bank har den högsta sparräntan i Sverige

26.09.2008

Parex bank höjer nu räntan på sitt obundna sparkonto till 5,6% och på kapitalkontot till 6,1% och erbjuder därmed den högsta sparräntan i Sverige. En ännu högre ränta, upp till 6.3 % fås på kapitalkontot vid en längre bindningstid.

  1. “Sparare efterfrågar idag trygga sparformer. Turbulensen på finansmarknaderna har fått många sparare att inse fördelen med sparkonton. Får man dessutom en bra ränta på sitt sparade, som vi på Parex bank erbjuder, är sparkonton en väldigt bra sparform. Vi strävar efter att erbjuda den högsta räntan på den svenska marknaden och vi ligger nu åter högst”, säger Evita Kezbere, chef för Parex banki Sverige.

Sparkontot har ingen bindningstid och har ett obegränsat antal uttag. Det finns heller inget minimi- eller maxbelopp för att öppna ett sparkonto.
På kapitalkontot kan man välja mellan en bindningstid som sträcker sig från 1 månad till 5 år. De aktuella räntesatserna för kapitalkontot är, 6.1% - 1 år, 6,2% - 2 år, 6.3% - 3 år och 6,3% - 5 år. Det är möjligt att ta ut pengar från kapitalkontot före bindningstiden gått ut mot en avgift på 1%.

Parex bank erbjuder numera också en Miljödeposition. Parex bank avsätter 100 kronor till Östersjöfonden för varje Miljödeposition som öppnas fram till den 24 december 2008. Östersjöfonden är en organisation som stödjer forskning och annan verksamhet som rör skyddet av Östersjöns miljö. Räntan på Miljödepositionen är för närvarande mellan 5,75% och 6,35% beroende på bindningstid och är 0,05% högre än vanliga kapitalkonto räntesatser.

På hemmamarknaden Lettland fortsätter Parex bank att stärka sin position i de segment där banken redan varit marknadsledare i flera år. Ett av dessa segment är kapitalkonton där Parex bank är marknadsledande. Under första halvåret 2008 växte Parex banks marknadsandel på kapitalkonto från 17,9% (071231) till 18,8% (080630).

Alla Parex banks konton i Sverige omfattas av den lettiska samt den svenska statliga insättningsgarantin. Aktuella räntesatser och mer information finns på www.parex.se.

Parex bank har kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg och planerar att expandera vidare i Sverige. I Sverige går Parex bank mot att bli en fullservicebank då banken snart kommer att ansluta sig till clearingsystemen och ha en fullskalig Internetbank. Parex bank ser även över möjligheterna att erbjuda utlåning.

Om Parex bank

Med tillgångar på 44 miljarder svenska kronor, är Parex bank, med huvudkontor i Riga, Lettland, det största oberoende finansinstitutet i Baltikum. Parex bank är en fullservicebank som erbjuder integrerade banktjänster, inklusive utlåning, betalkorttjänster, leasing, kapitalförvaltning och mäklartjänster.

Parex bank är representerat i 15 länder genom sitt nätverk av representationskontor, filialer och dotterbolag, inklusive filialer i Stockholm, Malmö, Göteborg, Berlin, Hamburg, München, Tallinn, Narva och Tartu, samt dotterbolaget AP Anlage und Privatbank AG i Schweiz och Parex bankas i Litauen.

2002 etablerade sig Parex bank på den svenska marknaden genom att öppna ett representationskontor i Stockholm. Parex bank öppnade sin första filial i Stockholm i maj 2006, det andra kontoret – en filial i Malmö invigdes i augusti 2007, följt av en filial i Göteborg i september 2008. Parex bank var den första banken från de nya EU-medlemsländerna att öppna filialer i Västeuropa. Parex banks huvuderbjudande i Sverige är sparprodukter med konkurrenskraftiga och attraktiva villkor.

Parex bank har en Baa3 rating från Moody's Investors Service, ett BB+ betyg från Fitch Ratings och ett BBB betyg från Capital Intelligence.